top of page

Floreren. Durf anders te zijn. Durf anders te doen.

Creeer het juiste klimaat. Creeer de juiste voedingsbodem. Doe aan kruisbestuiving.


Jarenlange werkervaring bij grote ondernemingen bracht mij tot het inzicht:  "it's all about culture". Wij doen het "gewoon" altijd zo.


De mensen vormen de cultuur en deze vormt weer de mensen. Cultuur is aangeleerd en kan dus worden afgeleerd. Door in gesprek te gaan over wat we doen en vooral waarom we het doen. 


Floreren kan alleen door een gezond wortelstelsel in een goede voedingsbodem, waar regelmatig gewied en geschoffeld mag worden. Dit geeft ruimte voor groei, creativiteit en innovatie.Als voorlichter, coach en trainer kan ik medewerkers bewustmaken van hun gedrag en communicatie met zichzelf, de collega's en de klant.

Wat is jouw talent? Wat is jouw drijfveer? Waarin voel jij jezelf gezien? Waarin maak jij het verschil? Sta je open voor verandering? 

De leiding zal het goede voorbeeld moeten geven, anders is schoffelen in de voedingsbodem zinloos. De juiste balans tussen ranking en  linking. 

Bewustmaking van het individueel en gezamenlijk functioneren aan de hand van de 5 R-en: wat is jouw/jullie Rol? Regie? Ruimte? Relatie? Respect?


coaching en training voor GASTgerichtheid


laat de parels in de dienstverlening niet hun glans verliezen. 

Investeer in deze parels op de goede manier. Ik vertel er graag meer over hoe  het werkplezier behouden blijft door bewustmaking van gezonde grenzen. Om overvragen door klant, collega en leidinggevende te voorkomen = zelfregie.

bottom of page